Ljuskurva: AW Cep

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-10-18 02:58:42 2458409.6241 15.154
V
0.449
KTS 2018-10-14 02:37:49 2458405.6096 15.06
V
0.433
KTS 2018-10-04 02:20:32 2458395.5976 14.637
V
0.391
KTS 2018-09-18 04:40:47 2458379.6950 13.936
V
0.325
WRT 2018-09-05 19:24:23 2458367.3086 10.539
R
0.273
WRT 2018-09-05 19:22:04 2458367.3070 13.3
V
0.273
HGG 2018-08-26 04:11:42 2458356.6748 12.676
V
0.229
KTS 2018-08-24 04:42:05 2458354.6959 12.582
V
0.221
KTS 2018-08-08 02:53:31 2458338.6205 11.577
V
0.154
HGG 2018-08-04 02:32:55 2458334.6062 11.383
V
0.137
KTS 2018-07-20 09:38:44 2458319.9019 11.055
V
0.076
HGG 2018-07-04 06:27:30 2458303.7691 11.276
V
0.009
KTS 2018-06-19 08:42:17 2458288.8627 11.885
V
0.947
KTS 2018-05-29 08:23:08 2458267.8494 13.226
V
0.860
KTS 2018-05-09 10:29:42 2458247.9373 14.97
V
0.777
KTS 2018-04-26 09:35:59 2458234.9000 15.222
V
0.723
KTS 2018-03-11 04:34:45 2458188.6908 16.18
V
0.530
KTS 2018-01-23 19:57:04 2458142.3313 14.408
V
0.337
KTS 2018-01-12 19:48:00 2458131.3250 11.308
R
0.292
KTS 2018-01-12 19:48:00 2458131.3250 13.798
V
0.292
KTS 2018-01-12 19:48:00 2458131.3250 15.592
B
0.292
KTS 2017-12-31 20:28:53 2458119.3534 13.121
V
0.242
KTS 2017-12-25 22:13:09 2458113.4258 12.834
V
0.217
KTS 2017-12-18 21:08:03 2458106.3806 12.499
V
0.188
KTS 2017-12-06 23:24:00 2458094.4750 11.993
V
0.138
KTS 2017-11-29 22:44:58 2458087.4479 11.72
V
0.109


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AW+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png