Ljuskurva: AW Cep

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 21:18:00 2459101.3875 13.408
V
0.308
KTS 2020-08-26 05:00:14 2459087.7085 12.856
V
0.251
KTS 2020-07-22 01:39:12 2459052.5689 11.525
V
0.105
HGG 2020-07-19 02:28:53 2459049.6034 11.432
V
0.093
KTS 2020-07-10 06:15:15 2459040.7606 11.415
V
0.056
HGG 2020-06-28 01:52:45 2459028.5783 11.719
V
0.006
LNM 2020-05-19 21:27:30 2458989.3941 13.882
V
0.843
LNM 2020-05-14 21:26:29 2458984.3934 14.08
V
0.822
LNM 2020-05-09 21:31:40 2458979.3970 14.277
V
0.801
LNM 2020-05-08 21:17:51 2458978.3874 14.288
V
0.797
LNM 2020-05-07 21:11:57 2458977.3833 14.335
V
0.793
LNM 2020-05-05 21:59:54 2458975.4166 14.537
V
0.785
LNM 2020-05-04 21:01:43 2458974.3762 14.539
V
0.780
KTS 2020-04-21 02:06:43 2458960.5880 15.754
V
0.723


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AW+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png