Ljuskurva: AU Gem

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-13 04:53:02 2458496.7035 13.813
V
0.344
KTS 2019-01-13 04:53:02 2458496.7035 11.169
R
0.344
KTS 2019-01-13 04:53:02 2458496.7035 15.744
B
0.344
KTS 2018-12-29 04:46:07 2458481.6987 13.602
V
0.309
KTS 2018-11-29 10:52:36 2458451.9532 13.085
V
0.238
KTS 2018-11-14 08:29:19 2458436.8537 12.903
V
0.203
KTS 2018-11-08 01:06:48 2458430.5464 12.957
V
0.188
KTS 2018-10-17 04:15:27 2458408.6774 12.663
V
0.136
HGG 2018-10-06 06:51:07 2458397.7855 12.419
V
0.110
KTS 2018-10-03 03:45:30 2458394.6566 12.531
V
0.103
WRT 2018-09-25 01:26:58 2458386.5604 9.688
R
0.084
WRT 2018-09-25 01:25:23 2458386.5593 12.295
V
0.084
KTS 2018-08-24 05:39:41 2458354.7359 11.96
V
0.008
KTS 2018-05-15 03:27:12 2458253.6439 13.77
V
0.769
KTS 2018-04-21 03:25:37 2458229.6428 14.113
V
0.712
WRT 2018-04-12 20:46:36 2458221.3657 11.154
R
0.693
WRT 2018-04-12 20:44:09 2458221.3640 14.201
V
0.693
WRT 2018-03-26 20:39:41 2458204.3609 11.599
R
0.653
WRT 2018-03-26 20:36:40 2458204.3588 14.723
V
0.653
KTS 2018-02-23 02:24:51 2458172.6006 15.665
V
0.578
WRT 2018-02-05 00:57:10 2458154.5397 12.139
R
0.535
WRT 2018-02-05 00:54:25 2458154.5378 15.184
V
0.535
KTS 2018-01-24 03:55:26 2458142.6635 12.33
R
0.507
KTS 2018-01-24 03:55:26 2458142.6635 15.183
V
0.507


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AU+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png