Ljuskurva: AT Dra

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2017-05-21 22:46:00 2457895.4486 6.0
Vis
HGG 2017-04-30 21:25:00 2457874.3924 6.2
Vis
HGG 2017-04-22 20:46:00 2457866.3653 6.0
Vis
HGG 2017-04-19 20:39:00 2457863.3604 6.3
Vis
HGG 2017-04-16 20:06:00 2457860.3375 6.2
Vis
HGG 2017-03-27 20:29:00 2457840.3535 5.9
Vis
HGG 2017-03-26 21:00:00 2457839.3750 5.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AT+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png