Ljuskurva: AR Cep

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-22 21:55:00 2457866.4132  7.7
Vis
HGG 2017-04-19 20:29:00 2457863.3535  7.8
Vis
HGG 2017-04-07 20:52:00 2457851.3694  7.7
Vis
HGG 2017-04-03 20:25:00 2457847.3507  7.7
Vis
HGG 2017-03-27 20:38:00 2457840.3597  7.9
Vis
HGG 2017-03-23 20:48:00 2457836.3667  7.4
Vis
HGG 2017-03-19 01:54:00 2457831.5792  7.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png