Ljuskurva: AR Cep

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2017-05-21 22:14:00 2457895.4264 7.8
Vis
HGG 2017-05-03 21:22:00 2457877.3903 7.8
Vis
HGG 2017-04-29 23:28:00 2457873.4778 7.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png