Ljuskurva: AR Aur

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118  6.643
V
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625  6.091
V
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604  6.08
V
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431  6.099
V
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285  6.12
V
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090  6.092
V
KTS 2017-01-02 18:10:00 2457756.2569  6.1
Vis
KTS 2016-11-27 18:10:00 2457720.2569  6.2
Vis
KTS 2016-10-03 21:40:00 2457665.4028  6.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png