Ljuskurva: AR Aur

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-12-21 18:05:00 2458109.2535 6.1
Vis
0.308
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 6.643
V
0.510
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 6.091
V
0.596
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 6.08
V
0.451
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 6.099
V
0.061
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285 6.12
V
0.364
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090 6.092
V
0.425


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AR+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png