Ljuskurva: AQ And

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-08 20:19:58 2458551.3472 7.7
Vis
ANH 2019-01-11 20:46:01 2458495.3653 7.8
Vis
ANH 2018-12-28 16:39:56 2458481.1944 8.1
Vis
ANH 2018-11-28 16:20:03 2458451.1806 7.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AQ+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png