Ljuskurva: AP Per

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-22 18:40:01 2458902.2778 10.473
R
0.857
WRT 2020-02-22 18:34:24 2458902.2739 13.898
V
0.857
WRT 2020-01-22 22:43:23 2458871.4468 10.757
R
0.782
WRT 2020-01-22 22:36:28 2458871.4420 14.392
V
0.782
WRT 2020-01-16 21:31:23 2458865.3968 10.804
R
0.767
WRT 2020-01-16 21:24:37 2458865.3921 14.431
V
0.767


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AP+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png