Ljuskurva: AP Per

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2019-01-12 20:57:50 2458496.3735 10.428
R
0.868
WRT 2019-01-12 20:56:15 2458496.3724 13.485
V
0.868
WRT 2019-01-09 17:03:07 2458493.2105 10.335
R
0.860
WRT 2019-01-09 17:01:32 2458493.2094 13.509
V
0.860
KTS 2019-01-08 03:40:10 2458491.6529 13.507
V
0.857
KTS 2018-12-04 02:26:00 2458456.6014 13.814
V
0.771
WRT 2018-11-27 18:33:41 2458450.2734 10.527
R
0.756
WRT 2018-11-27 18:31:49 2458450.2721 13.902
V
0.756
KTS 2018-11-06 07:37:29 2458428.8177 14.126
V
0.704
WRT 2018-10-15 03:36:34 2458406.6504 11.168
R
0.650
WRT 2018-10-15 03:34:24 2458406.6489 14.948
V
0.650
WRT 2018-09-27 00:20:18 2458388.5141 12.047
R
0.605
WRT 2018-09-27 00:17:42 2458388.5123 15.89
V
0.605
WRT 2018-09-13 02:11:54 2458374.5916 12.52
R
0.571
WRT 2018-09-13 02:07:35 2458374.5886 16.604
V
0.571
WRT 2018-03-27 19:25:40 2458205.3095 10.573
R
0.159
WRT 2018-03-27 19:19:20 2458205.3051 13.92
V
0.159


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AP+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png