Ljuskurva: AP Per

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2019-02-25 18:08:03 2458540.2556 9.117
R
0.975
WRT 2019-02-25 18:06:28 2458540.2545 11.54
V
0.975
WRT 2019-02-16 17:49:20 2458531.2426 9.313
R
0.953
WRT 2019-02-16 17:47:45 2458531.2415 11.851
V
0.953
WRT 2019-02-13 18:40:19 2458528.2780 9.409
R
0.946
WRT 2019-02-13 18:38:44 2458528.2769 12.025
V
0.946
WRT 2019-02-11 17:34:04 2458526.2320 9.487
R
0.941
WRT 2019-02-11 17:32:29 2458526.2309 12.135
V
0.941
WRT 2019-02-08 17:04:50 2458523.2117 9.635
R
0.934
WRT 2019-02-08 17:03:15 2458523.2106 12.355
V
0.934
WRT 2019-02-05 20:10:10 2458520.3404 9.773
R
0.927
WRT 2019-02-05 20:08:35 2458520.3393 12.546
V
0.927
WRT 2019-01-20 18:58:10 2458504.2904 10.248
R
0.887
WRT 2019-01-20 18:56:35 2458504.2893 13.308
V
0.887
KTS 2019-01-20 03:05:54 2458503.6291 13.279
V
0.886
WRT 2019-01-17 18:33:59 2458501.2736 10.312
R
0.880
WRT 2019-01-17 18:32:15 2458501.2724 13.404
V
0.880
WRT 2019-01-12 20:57:50 2458496.3735 10.428
R
0.868
WRT 2019-01-12 20:56:15 2458496.3724 13.485
V
0.868
WRT 2019-01-09 17:03:07 2458493.2105 10.335
R
0.860
WRT 2019-01-09 17:01:32 2458493.2094 13.509
V
0.860
KTS 2019-01-08 03:40:10 2458491.6529 13.507
V
0.857
KTS 2018-12-04 02:26:00 2458456.6014 13.814
V
0.771
WRT 2018-11-27 18:33:41 2458450.2734 10.527
R
0.756
WRT 2018-11-27 18:31:49 2458450.2721 13.902
V
0.756
KTS 2018-11-06 07:37:29 2458428.8177 14.126
V
0.704
WRT 2018-10-15 03:36:34 2458406.6504 11.168
R
0.650
WRT 2018-10-15 03:34:24 2458406.6489 14.948
V
0.650
WRT 2018-09-27 00:20:18 2458388.5141 12.047
R
0.605
WRT 2018-09-27 00:17:42 2458388.5123 15.89
V
0.605
WRT 2018-09-13 02:11:54 2458374.5916 12.52
R
0.571
WRT 2018-09-13 02:07:35 2458374.5886 16.604
V
0.571


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AP+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png