Ljuskurva: AN Lyr

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-08-16 20:59:00 2458347.3743 14.5
Vis
0.664
ANC 2018-08-04 22:41:00 2458335.4451 14.6
Vis
0.611
ANC 2018-07-31 22:18:00 2458331.4292 <14.3
Vis
0.593
ANC 2018-07-24 21:44:00 2458324.4056 <13.0
Vis
0.561
ANC 2018-07-08 23:14:00 2458308.4681 <13.9
Vis
0.490
ANC 2018-01-07 17:06:00 2458126.2125 <14.5
Vis
0.671
ANC 2017-12-04 18:16:00 2458092.2611 <13.9
Vis
0.518
ANC 2017-11-06 18:23:00 2458064.2660 <14.3
Vis
0.393
ANC 2017-09-27 19:58:00 2458024.3319 12.7
Vis
0.213


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AN+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png