Ljuskurva: AM Peg

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-28 18:40:00 2458420.2778 9.2
Vis
0.957
KTS 2018-10-18 18:25:00 2458410.2674 9.0
Vis
0.889
KTS 2018-10-10 18:30:00 2458402.2708 8.9
Vis
0.834
KTS 2018-09-03 21:55:00 2458365.4132 10.4
Vis
0.582
KTS 2018-08-17 22:45:00 2458348.4479 10.9
Vis
0.466


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png