Ljuskurva: AM Dra

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 20:43:17 2459101.3634 15.461
V
0.643
KTS 2020-08-21 02:07:52 2459082.5888 16.469
V
0.586
KTS 2020-06-26 04:16:45 2459026.6783 14.866
V
0.416
LNM 2020-05-05 21:55:00 2458975.4132 12.807
V
0.261
LNM 2020-05-04 20:56:58 2458974.3729 12.706
V
0.258
LNM 2020-04-22 20:12:54 2458962.3423 12.295
V
0.221
LNM 2020-04-21 21:36:17 2458961.4002 12.241
V
0.218
LNM 2020-04-19 21:29:39 2458959.3956 12.279
V
0.212
KTS 2020-04-17 01:43:32 2458956.5719 12.296
V
0.203
KTS 2020-04-17 01:43:32 2458956.5719 10.22
R
0.203
KTS 2020-04-17 01:43:32 2458956.5719 13.539
B
0.203


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AM+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png