Ljuskurva: AK Peg

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-12-27 17:05:00 2458480.2118 10.1
Vis
0.414
KTS 2018-11-25 19:35:00 2458448.3160 10.0
Vis
0.250
KTS 2018-10-18 18:30:00 2458410.2708 9.1
Vis
0.053
KAR 2018-10-11 18:15:00 2458403.2604 9.5
Vis
0.017
KTS 2018-10-10 18:35:00 2458402.2743 9.1
Vis
0.012
KTS 2018-09-18 21:15:00 2458380.3854 9.2
Vis
0.899
KTS 2018-09-03 22:15:00 2458365.4271 9.8
Vis
0.821
KTS 2018-08-17 23:10:00 2458348.4653 10.2
Vis
0.734


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AK+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png