Ljuskurva: AI Oph

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-18 20:34:47 2458410.3575 14.365
V
0.826
KTS 2018-10-18 20:34:47 2458410.3575 12.169
R
0.826
KTS 2018-10-18 20:34:47 2458410.3575 15.737
B
0.826
KTS 2018-10-04 02:07:52 2458395.5888 14.585
V
0.791
KTS 2018-09-12 04:18:11 2458373.6793 14.562
V
0.738
KTS 2018-08-27 21:51:07 2458358.4105 14.905
V
0.701
KTS 2018-08-16 22:29:42 2458347.4373 15.295
V
0.674
KTS 2018-08-08 04:18:02 2458338.6792 15.697
V
0.653
KTS 2018-08-02 23:20:49 2458333.4728 15.958
V
0.640
KTS 2018-06-12 06:59:54 2458281.7916 17.648
V
0.516
KTS 2018-04-26 09:11:22 2458234.8829 17.216
V
0.402
KTS 2018-02-12 12:08:03 2458162.0056 15.202
V
0.226
KTS 2018-01-26 06:27:30 2458144.7691 14.677
V
0.185
KTS 2018-01-21 05:59:25 2458139.7496 14.464
V
0.172
KTS 2018-01-13 06:34:16 2458131.7738 15.751
B
0.153
KTS 2018-01-13 06:34:16 2458131.7738 11.994
R
0.153
KTS 2018-01-13 06:34:16 2458131.7738 14.13
V
0.153
KTS 2018-01-05 07:01:20 2458123.7926 13.815
V
0.134
KTS 2017-11-11 19:13:52 2458069.3013 12.289
V
0.002
KTS 2017-10-29 19:33:35 2458056.3150 12.259
V
0.971


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AI+Oph&lastdays=365&showband=@BVRI&.png