Ljuskurva: AH Ser

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-15 05:23:42 2458498.7248 12.327
V
0.955
KTS 2019-01-15 05:23:42 2458498.7248 10.704
R
0.955
KTS 2019-01-15 05:23:42 2458498.7248 13.629
B
0.955
KTS 2019-01-06 06:44:03 2458489.7806 12.914
V
0.923
KTS 2018-12-22 06:20:00 2458474.7639 14.068
V
0.870
KTS 2018-10-12 20:00:40 2458404.3338 15.875
V
0.622
KTS 2018-09-12 04:02:29 2458373.6684 15.026
V
0.514
KTS 2018-08-27 20:39:24 2458358.3607 14.552
V
0.460
KTS 2018-08-08 04:12:34 2458338.6754 13.747
V
0.390
KTS 2018-08-03 22:29:51 2458334.4374 13.671
V
0.375
KTS 2018-06-08 07:27:07 2458277.8105 11.296
V
0.176
KTS 2018-05-15 03:45:56 2458253.6569 10.842
V
0.091
KTS 2018-04-22 08:10:10 2458230.8404 11.226
V
0.010
KTS 2018-03-06 03:06:20 2458183.6294 14.758
V
0.843
KTS 2018-02-12 11:59:42 2458161.9998 15.678
V
0.767
KTS 2018-02-02 12:08:29 2458152.0059 15.948
V
0.732
KTS 2018-01-21 05:02:58 2458139.7104 15.818
V
0.689


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AH+Ser&lastdays=365&showband=@BVRI&.png