Ljuskurva: AH Dra

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-11-27 17:01:58 2458450.2097 8.3
Vis
0.773
ANH 2018-10-24 17:04:59 2458416.2118 7.7
Vis
0.558
KAR 2018-10-14 18:27:00 2458406.2688 7.6
Vis
0.495
ANH 2018-10-13 18:08:03 2458405.2556 7.5
Vis
0.489
ANH 2018-09-22 20:04:59 2458384.3368 7.5
Vis
0.357
ANH 2018-09-06 20:41:59 2458368.3625 7.5
Vis
0.255
ANH 2018-08-29 20:29:02 2458360.3535 7.4
Vis
0.205
ANH 2018-08-21 20:51:56 2458352.3694 7.3
Vis
0.154
ANH 2018-08-04 22:18:02 2458335.4292 7.4
Vis
0.047
ANH 2018-07-14 21:57:01 2458314.4146 7.3
Vis
0.914
ANH 2018-05-10 22:10:59 2458249.4243 7.7
Vis
0.503
ANH 2018-05-04 22:42:57 2458243.4465 7.8
Vis
0.465
ANH 2018-04-17 21:10:56 2458226.3826 7.4
Vis
0.357
ANH 2018-04-06 20:41:59 2458215.3625 7.5
Vis
0.287
ANH 2018-03-25 20:09:01 2458203.3396 7.5
Vis
0.211
ANH 2018-03-15 20:15:56 2458193.3444 7.3
Vis
0.148


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AH+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png