Ljuskurva: AG Dra

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-07-21 22:48:00 2458321.4500 10.2
Vis
0.057
ANH 2018-07-14 22:07:58 2458314.4222 9.6
Vis
0.044
HGG 2018-07-01 23:25:00 2458301.4757 10.2
Vis
0.021
ANH 2018-05-09 21:09:56 2458248.3819 9.2
Vis
0.925
ANH 2018-05-04 21:57:01 2458243.4146 9.4
Vis
0.916
ANH 2018-04-21 21:48:57 2458230.4090 9.6
Vis
0.892
ANH 2018-04-17 21:00:00 2458226.3750 9.8
Vis
0.885
ANH 2018-04-11 19:36:02 2458220.3167 9.8
Vis
0.874
ANH 2018-03-26 19:34:01 2458204.3153 9.8
Vis
0.845
HGG 2017-09-16 20:09:00 2458013.3396 10.2
Vis
0.501
ANC 2017-09-16 18:57:00 2458013.2896 9.8
Vis
0.501
ANC 2017-09-10 19:03:00 2458007.2937 9.8
Vis
0.490
ANC 2017-08-19 20:18:00 2457985.3458 9.8
Vis
0.450
ANC 2017-08-15 20:24:00 2457981.3500 9.8
Vis
0.443
ANC 2017-08-10 20:33:00 2457976.3562 9.9
Vis
0.434


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AG+Dra&lastdays=365&showband=@BVRI&.png