Ljuskurva: AF Peg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-12-04 17:25:00 2458457.2257 9.5
Vis
KAR 2018-11-26 17:37:00 2458449.2340 9.7
Vis
KTS 2018-11-25 19:25:00 2458448.3090 9.7
Vis
KAR 2018-11-16 17:30:00 2458439.2292 9.5
Vis
KAR 2018-10-11 18:17:00 2458403.2618 9.7
Vis
KTS 2018-10-10 20:15:00 2458402.3437 9.8
Vis
KAR 2018-10-07 18:27:00 2458399.2688 9.8
Vis
KAR 2018-10-03 18:55:00 2458395.2882 9.7
Vis
KTS 2018-09-03 22:05:00 2458365.4201 9.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AF+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png