Ljuskurva: AF Cyg

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:08:00 2459102.3389 7.1
Vis
0.042
HGG 2020-08-29 21:44:00 2459091.4056 7.1
Vis
0.979
ANH 2020-08-25 20:05:59 2459087.3375 7.1
Vis
0.956
ANH 2020-08-24 21:08:03 2459086.3806 7.2
Vis
0.951
HGG 2020-08-14 21:59:00 2459076.4160 7.4
Vis
0.894
ANH 2020-08-06 21:49:58 2459068.4097 7.7
Vis
0.848
HGG 2020-07-24 22:41:00 2459055.4451 7.8
Vis
0.774
HGG 2020-07-17 22:58:00 2459048.4569 7.9
Vis
0.734
ANH 2020-07-11 23:02:58 2459042.4604 7.3
Vis
0.700
ANH 2020-05-11 21:28:56 2458981.3951 7.8
Vis
0.351


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AF+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png