Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 19:14:18 2459101.3016 15.389
V
0.665
KTS 2020-09-03 00:24:20 2459095.5169 15.826
V
0.640
KTS 2020-07-17 04:53:28 2459047.7038 16.001
V
0.436
KTS 2020-07-17 04:53:28 2459047.7038 13.827
R
0.436
KTS 2020-05-17 04:25:14 2458986.6842 12.975
V
0.175
KTS 2020-05-10 09:10:30 2458979.8823 12.454
V
0.146
KTS 2020-04-13 01:51:44 2458952.5776 11.45
V
0.030
KTS 2020-02-22 05:15:30 2458901.7191 13.799
V
0.813
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 14.374
V
0.757
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 12.449
R
0.757
KTS 2020-02-09 06:05:19 2458888.7537 16.046
B
0.757
KTS 2020-01-27 06:52:50 2458875.7867 14.744
V
0.702


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png