Ljuskurva: AC Vul

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-11-04 21:17:42 2458427.3873 13.35
V
0.797
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 13.37
V
0.793
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 11.785
R
0.793
KTS 2018-11-03 21:56:09 2458426.4140 14.651
B
0.793
HGG 2018-10-23 22:50:09 2458415.4515 14.321
V
0.746
KTS 2018-10-15 20:24:43 2458407.3505 14.99
V
0.711
HGG 2018-10-12 22:10:59 2458404.4243 15.202
V
0.699
WRT 2018-09-28 18:58:53 2458390.2909 13.292
R
0.638
WRT 2018-09-28 18:54:34 2458390.2879 15.86
V
0.638
WRT 2018-09-18 19:32:52 2458380.3145 13.396
R
0.596
WRT 2018-09-18 19:28:33 2458380.3115 15.945
V
0.596
WRT 2018-09-02 21:56:44 2458364.4144 13.345
R
0.528
WRT 2018-09-02 21:52:16 2458364.4113 15.869
V
0.528
HGG 2018-08-27 00:38:00 2458357.5264 15.766
V
0.498
KTS 2018-08-27 00:08:38 2458357.5060 15.73
V
0.498
KTS 2018-08-08 04:33:44 2458338.6901 15.173
V
0.418
HGG 2018-08-06 22:32:09 2458337.4390 14.195
V
0.413
KTS 2018-08-06 00:34:33 2458336.5240 15.079
V
0.409
KTS 2018-06-26 08:53:39 2458295.8706 13.266
V
0.235
KTS 2018-05-27 08:36:57 2458265.8590 12.055
V
0.107
KTS 2018-03-29 11:09:10 2458206.9647 13.671
V
0.856
KTS 2018-03-07 04:39:21 2458184.6940 14.665
V
0.760
KTS 2018-02-23 12:18:08 2458173.0126 15.313
V
0.711
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 14.841
V
0.392
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 12.893
R
0.392
KTS 2017-12-10 19:17:36 2458098.3039 16.376
B
0.392
KTS 2017-11-28 01:38:55 2458085.5687 14.136
V
0.337


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AC+Vul&lastdays=365&showband=@BVRI&.png