Ljuskurva: AA Cyg

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-08-12 21:21:01 2458708.3896 9.1
Vis
ANH 2019-07-18 22:43:58 2458683.4472 9.3
Vis
ANH 2019-04-30 23:34:56 2458604.4826 8.6
Vis
ANH 2019-01-20 16:00:02 2458504.1667 9.6
Vis
ANH 2018-11-26 16:04:56 2458449.1701 9.3
Vis
ANH 2018-11-16 20:30:02 2458439.3542 9.1
Vis
ANH 2018-11-02 17:34:56 2458425.2326 8.9
Vis
ANH 2018-10-24 16:45:59 2458416.1986 9.0
Vis
ANH 2018-10-14 18:01:00 2458406.2507 8.9
Vis
ANH 2018-10-07 18:41:02 2458399.2785 8.2
Vis
ANH 2018-09-22 20:37:58 2458384.3597 8.3
Vis
ANH 2018-09-15 21:35:59 2458377.4000 8.6
Vis
ANH 2018-09-08 19:32:00 2458370.3139 8.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=AA+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png