GCVS detaljinfo

R Leo 
Var ID 4600001  
Position J2000.0 09 47 33.49  +11 25 43.7  
Typ M  
Magnitud max  4.4   V > större än, < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift
Magnitud min  11.3    V < mindre än, () amplitud, : osäker uppgift, * alt photom. system
Epok (JD)
(Datum)
2444164 
1979-10-17 12:00
: osäker uppgift, + ev. senare, - ev. tidigare
Period (dagar)  309.95   < övre gräns, > nedre gräns, () medelvärde, : osäker uppgift, *N kan vara en multipel, /N kan vara en bråkdel
Stigperiod (%) 43  : osäker uppgift, * Ingen platå vid minimum
År för nova     : osäker uppgift
Spektralklass M6e-M8IIIe-M9.5e  
Senaste max/min (UT) 2018-03-18 06:14
2019-01-22 23:31
 
Kommande max/min (UT) 2019-11-29 16:48
2020-10-05 10:04
2021-08-12 03:21
 
Kommentar P var. Max = 2385112 + 312.43d*E (JD2385100 - 2402500); Max = 2402929 + 314.33d*E (JD2402500 - 11500); Max = 2411416 + 308.93d*E (JD2411500 - 16500); Max = 2416984 + 317.84d*E (JD2416500 - 22500); Max = 2423328 + 312.75d*E (JD2422500 - 27000); Max = 2427081 + 307.40d*E (JD2427000 - 30000); Max = 2437337 + 312.13d*E (JD2430000 - 37500); since JD2437500 - see Table. SiO, H2O, OH maser.
 
Kartor
 
Länkar