50 bortglömda miror

Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade.
I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop.
Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.
Under projektets gång har en wiki över stjärnorna skapats som innehåller stjärnornas upptäcktshistora, äldre observationer och redovisning av resultaten av observationerna inom programmet.Antal gjorda observationer inom programmet: 13494

Auriga
YY Aur
Period: 337.9, Epoch: 2453270
Spectral type: M5e
Antal obsar: 279

DU Aur
Period: 275.2, Epoch: 2432953
Spectral type: M6
Antal obsar: 282

V0483 Aur
Period: 0, Epoch: 2451475
Spectral type:
Antal obsar: 354

Camelopardalis
TT Cam
Period: 252.6, Epoch: 2451440
Spectral type: M0-M7
Antal obsar: 328

UZ Cam
Period: 225.64, Epoch: 2443773
Spectral type: M3
Antal obsar: 296

YZ Cam
Period: 362, Epoch: 2432490
Spectral type: M8
Antal obsar: 277

GM Cam
Period: 368, Epoch: 2451583
Spectral type:
Antal obsar: 247

Canis Minor
VZ CMi
Period: 283.8, Epoch: 2453115
Spectral type:
Antal obsar: 195

Cepheus
TW Cep
Period: 281.2, Epoch: 2430670
Spectral type: M6.5
Antal obsar: 255

AW Cep
Period: 251, Epoch: 2428846
Spectral type: M8
Antal obsar: 274

Cygnus
XY Cyg
Period: 299.18, Epoch: 2438848
Spectral type: S:e
Antal obsar: 288

CL Cyg
Period: 308.4, Epoch: 2424482
Spectral type:
Antal obsar: 198

GS Cyg
Period: 390, Epoch: 2425612
Spectral type: M6e-M10e
Antal obsar: 264

V0363 Cyg
Period: 357, Epoch: 2431970
Spectral type:
Antal obsar: 246

V0462 Cyg
Period: 366.68, Epoch: 2439650
Spectral type: M7e
Antal obsar: 313

V0663 Cyg
Period: 364, Epoch: 2428868
Spectral type:
Antal obsar: 268

V0673 Cyg
Period: 325.5, Epoch: 2432816
Spectral type:
Antal obsar: 322

V0750 Cyg
Period: 432.8, Epoch: 2441512
Spectral type: M5ea
Antal obsar: 277

V2072 Cyg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 292

V2330 Cyg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 344

Delphinus
WX Del
Period: 526.3, Epoch: 2435330
Spectral type:
Antal obsar: 165

WZ Del
Period: 259, Epoch: 2425850
Spectral type:
Antal obsar: 199

Draco
AM Dra
Period: 325.3, Epoch: 2435235
Spectral type:
Antal obsar: 232

AN Dra
Period: 353.5, Epoch: 2432978
Spectral type: M5
Antal obsar: 337

IY Dra
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 254

Gemini
AU Gem
Period: 424.1, Epoch: 2435520
Spectral type: M10
Antal obsar: 281

EH Gem
Period: 244.4, Epoch: 2428544
Spectral type:
Antal obsar: 236

Hercules
VW Her
Period: 284.8, Epoch: 2432743
Spectral type:
Antal obsar: 278

WX Her
Period: 186, Epoch: 2430533
Spectral type:
Antal obsar: 297

BI Her
Period: 210, Epoch: 2427946
Spectral type:
Antal obsar: 275

CZ Her
Period: 322.5, Epoch: 2428840
Spectral type:
Antal obsar: 233

GP Her
Period: 257.36, Epoch: 2435565
Spectral type:
Antal obsar: 304

V0393 Her
Period: 425.9, Epoch: 2436438
Spectral type:
Antal obsar: 252

Lacerta
TU Lac
Period: 277, Epoch: 2427307
Spectral type: M
Antal obsar: 263

AS Lac
Period: 218.2, Epoch: 2433920
Spectral type: M2
Antal obsar: 284

V0358 Lac
Period: 332, Epoch: 2441965
Spectral type:
Antal obsar: 275

V0389 Lac
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 300

Lyra
BI Lyr
Period: 249.8, Epoch: 2425303
Spectral type:
Antal obsar: 339

BK Lyr
Period: 251, Epoch: 2425412
Spectral type:
Antal obsar: 302

EQ Lyr
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 299

ER Lyr
Period: 196.6, Epoch: 2433044
Spectral type: M5e
Antal obsar: 361

IX Lyr
Period: 282, Epoch: 2429827
Spectral type:
Antal obsar: 312

KL Lyr
Period: 215.1, Epoch: 2429724
Spectral type:
Antal obsar: 330

OP Lyr
Period: 297.6, Epoch: 2438230
Spectral type:
Antal obsar: 343

Ophiuchus
AI Oph
Period: 420, Epoch: 2435690
Spectral type:
Antal obsar: 186

Orion
DT Ori
Period: 429, Epoch: 2425490
Spectral type: M10
Antal obsar: 212

Pegasus
IU Peg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 154

IV Peg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 194

Vulpecula
AC Vul
Period: 231.2, Epoch: 2425446
Spectral type:
Antal obsar: 205

DX Vul
Period: 313, Epoch: 2426575
Spectral type:
Antal obsar: 193