50 bortglömda miror

Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade.
I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop.
Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.
Under projektets gång har en wiki över stjärnorna skapats som innehåller stjärnornas upptäcktshistora, äldre observationer och redovisning av resultaten av observationerna inom programmet.Antal gjorda observationer inom programmet: 8631

Auriga
YY Aur
Period: 337.9, Epoch: 2453270
Spectral type: M5e
Antal obsar: 168

DU Aur
Period: 275.2, Epoch: 2432953
Spectral type: M6
Antal obsar: 179

V0483 Aur
Period: 0, Epoch: 2451475
Spectral type:
Antal obsar: 220

Camelopardalis
TT Cam
Period: 252.6, Epoch: 2428962
Spectral type: M0-M7
Antal obsar: 192

UZ Cam
Period: 225.64, Epoch: 2443773
Spectral type: M3
Antal obsar: 180

YZ Cam
Period: 362, Epoch: 2432490
Spectral type: M8
Antal obsar: 176

GM Cam
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 141

Canis Minor
VZ CMi
Period: 284.6, Epoch: 2434824
Spectral type:
Antal obsar: 128

Cepheus
TW Cep
Period: 281.2, Epoch: 2430670
Spectral type: M6.5
Antal obsar: 157

AW Cep
Period: 251, Epoch: 2428846
Spectral type: M8
Antal obsar: 184

Cygnus
XY Cyg
Period: 299.18, Epoch: 2438848
Spectral type: S:e
Antal obsar: 184

CL Cyg
Period: 308.4, Epoch: 2424482
Spectral type:
Antal obsar: 106

GS Cyg
Period: 390, Epoch: 2425612
Spectral type: M6e-M10e
Antal obsar: 183

V0363 Cyg
Period: 357, Epoch: 2431970
Spectral type:
Antal obsar: 163

V0462 Cyg
Period: 366.68, Epoch: 2439650
Spectral type: M7e
Antal obsar: 217

V0663 Cyg
Period: 364, Epoch: 2428868
Spectral type:
Antal obsar: 169

V0673 Cyg
Period: 325.5, Epoch: 2432816
Spectral type:
Antal obsar: 212

V0750 Cyg
Period: 432.8, Epoch: 2441512
Spectral type: M5ea
Antal obsar: 177

V2072 Cyg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 195

V2330 Cyg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 259

Delphinus
WX Del
Period: 526.3, Epoch: 2435330
Spectral type:
Antal obsar: 95

WZ Del
Period: 259, Epoch: 2425850
Spectral type:
Antal obsar: 122

Draco
AM Dra
Period: 325.3, Epoch: 2435235
Spectral type:
Antal obsar: 119

AN Dra
Period: 353.5, Epoch: 2432978
Spectral type: M5
Antal obsar: 225

IY Dra
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 150

Gemini
AU Gem
Period: 424.1, Epoch: 2435520
Spectral type: M10
Antal obsar: 201

EH Gem
Period: 244.4, Epoch: 2428544
Spectral type:
Antal obsar: 158

Hercules
VW Her
Period: 284.8, Epoch: 2432743
Spectral type:
Antal obsar: 160

WX Her
Period: 186, Epoch: 2430533
Spectral type:
Antal obsar: 170

BI Her
Period: 210, Epoch: 2427946
Spectral type:
Antal obsar: 180

CZ Her
Period: 322.5, Epoch: 2428840
Spectral type:
Antal obsar: 136

GP Her
Period: 257.36, Epoch: 2435565
Spectral type:
Antal obsar: 177

V0393 Her
Period: 425.9, Epoch: 2436438
Spectral type:
Antal obsar: 155

Lacerta
TU Lac
Period: 277, Epoch: 2427307
Spectral type: M
Antal obsar: 164

AS Lac
Period: 218.2, Epoch: 2433920
Spectral type: M2
Antal obsar: 187

V0358 Lac
Period: 332, Epoch: 2441965
Spectral type:
Antal obsar: 183

V0389 Lac
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 199

Lyra
BI Lyr
Period: 249.8, Epoch: 2425303
Spectral type:
Antal obsar: 229

BK Lyr
Period: 251, Epoch: 2425412
Spectral type:
Antal obsar: 202

EQ Lyr
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 198

ER Lyr
Period: 196.6, Epoch: 2433044
Spectral type: M5e
Antal obsar: 232

IX Lyr
Period: 282, Epoch: 2429827
Spectral type:
Antal obsar: 216

KL Lyr
Period: 215.1, Epoch: 2429724
Spectral type:
Antal obsar: 223

OP Lyr
Period: 297.6, Epoch: 2438230
Spectral type:
Antal obsar: 231

Ophiuchus
AI Oph
Period: 420, Epoch: 2435690
Spectral type:
Antal obsar: 118

Orion
DT Ori
Period: 429, Epoch: 2425490
Spectral type: M10
Antal obsar: 141

Pegasus
IU Peg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 97

IV Peg
Period: 0, Epoch: 0
Spectral type:
Antal obsar: 133

Vulpecula
AC Vul
Period: 231.2, Epoch: 2425446
Spectral type:
Antal obsar: 119

DX Vul
Period: 313, Epoch: 2426575
Spectral type:
Antal obsar: 121